Umowa o dzierżawę ziemi
(Zaktualizowano: 10 stycznia, 2023)

Dzierżawa ziemi od lat pozostaje popularnym rozwiązaniem w rolnictwie. Od niedawna na rynku pojawiła się nowa możliwość – dzierżawa gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej, która sprawia, że stabilny i wysoki dochód można czerpać z mniej atrakcyjnych gruntów. O czym powinien pamiętasz wydzierżawiający decydując się na taki krok?

Umowa pisemna na dłużej niż rok

Dzierżawa gruntów rolnych to rozwiązanie, które przewidziano w kodeksie cywilnym. Warto pamiętać, że wymaga ona podpisania umowy pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, w której czas dzierżawy wynosi więcej niż rok. W przeciwnym razie dopuszczalne są umowy ustne. Umowę pisemną warto zawrzeć w sposób notarialny, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Czas umowy i okres wypowiedzenia

Umowa dzierżawy może obowiązywać na czas oznaczony, albo nieoznaczony. W podobny sposób obie strony mogą umówić się na okres wypowiedzenia umowy. Gdy jest on oznaczony, sprawa pozostaje jasna. Przy nieoznaczonym okresie wypowiedzenia, zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa może być wypowiedziana na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

Prawa i obowiązki

Oprócz określenia stron, czasu umowy, a także ewentualnego okresu wypowiedzenia, należy w dokumencie zawrzeć podstawowe prawa i obowiązki dzierżawcy. Zazwyczaj stanowią one, że dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez uzyskania zgody wydzierżawiającego. Ponadto działka nie może być oddawana osobie trzeciej.

Czynsz

W umowie dzierżawy powinien być ponadto uwzględniony czynsz dzierżawny. Kiedy chodzi o działalność rolniczą nie musi to być gotówka, a na przykład wskazana ułamkowa część pożytków – na przykład plonów z jednego hektara. Zazwyczaj umowa zakłada również termin płatności czynszu, czego dobrym przykładem jest dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne. W tym przypadku inwestorzy, na przykład firma Green Genius, oferują wydzierżawiającym waloryzację czynszu co roku o wartość inflacji, ponieważ w grę wchodzą umowy podpisywane na 29 lat.

Kiedy termin zapłaty czynszu nie jest ustalony w umowie, dzierżawca opłaca czynsz półrocznie z dołu. W kodeksie cywilnym przewidziano możliwość zerwania umowy przy nieterminowych opłatach.

Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem wyspecjalizowanym w branży nieruchomości, a samą umowę podpisać u notariusza, co doskonale zabezpieczy interesy wydzierżawiającego nieruchomość.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *