Czym są kazusy

Kazus prawny obejmować może różne zdarzenia pojawiające się w życiu społecznym, a dokładniej problemy, które należy rozstrzygać zgodnie z regułami, określonymi odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku gdy konsekwencje powstałego zdarzenia stają się przedmiotem kontrowersji, mówimy wtedy o kazusie. Jak rozwiązywać kazusy oraz do czego używa się kazusów prawnych?

Co to jest kazus? Jak rozwiązać powstały problem?

Kazus jest opisywany jako przypadek, który jest przedmiotem rozstrzygnięcia np. postępowania administracyjnego lub sądu. Rozwiązaniem zagadnienia lub problemem prawnym zajmuje się powołany do tego specjalny organ. Według Andrea Jollesa kazus to jeden z morfologicznych archetypów, który leży u podstawie współczesnego gatunku literackiego.

Aby rozwiązać kazus, należy ustalić wszystkie dostępne fakty, które są istotne do oceny prawnej. Ustalanie przebiegu zdarzenia, uczestników, statusu prawnego, celów i motywów działania to element, na który należy zwrócić uwagę. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na skutki fizyczne. Posiadanie wszystkich elementów jest konieczne do poprawnego rozwiązania kazusu. Osoba zajmująca się rozwiązaniem kazusu, powinna zapoznać się z każdym aspektem w znajdującym się treści, w celu zrozumienia stanu faktycznego. Takie działanie pozwala naszkicować sytuację, w której znaleźli się uczestnicy oraz jakie relacje ich łączą. Pomocne przy rozwiązaniu kazusu jest ustalenie szkicu chronologicznego. Poprawne ustalenie okoliczności możliwe jest przystąpienie do prawnej oceny powstałych konsekwencji, to natomiast otwiera drogę do udzielenia porady lub oceny sytuacji prawnej, oraz przyszłej strategii rozwiązania sytuacji.

Jak rozwiązać kazus?

  1. Ustalenie stanu faktycznego.
  2. Poprawne sformułowanie problemu prawnego
  3. Ustalenie podstaw prawnych potrzebnych do rozwiązania kazusu.
  4. Poprawna interpretacja przepisów.
  5. Przyporządkowanie faktów prawnych do odpowiadających im norm prawnych
  6. Określenie konsekwencji prawnych.
2 thoughts on “Czym jest kazus i jak go rozwiązać?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *