Utylizacja gruzu
(Zaktualizowano: 21 kwietnia, 2023)

Po każdej budowie, modernizacji albo remoncie domu pozostają spore ilości gruzu i innych odpadów. Jak pozbyć się ich skutecznie i legalnie? Sprawdź nasze cztery praktyczne wskazówki zaprezentowane w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Wywiezienie gruzu a przepisy prawa 

Jeśli prowadzisz prace remontowe bądź budowlane, masz obowiązek prawidłowego składowania odpadów na placu budowy. Ustawa o odpadach z 2012 roku wskazuje, że gruz nie może trafić do zwykłego kontenera, ale trzeba go magazynować w odpowiednio przystosowanych do tego celu pojemnikach. Polskie prawo określa ponadto właściwe warunki wywożenia odpadów poremontowych. 

Przede wszystkim proces ten musi odbywać się przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Odpady muszą trafić do specjalnych miejsc, gdzie zostaną poddane utylizacji albo recyklingowi, w zależności od rodzaju odpadów. Zadanie to najlepiej zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Niezastosowanie się do przepisów grozi dotkliwymi sankcjami karnymi – grzywna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. 

Składowanie odpadów w specjalnych kontenerach 

Gruz i inne odpady budowlane należy magazynować w przystosowanych do tego zadania kontenerach. Firmy oferujące wynajem pojemników i wywóz gruzu mają w asortymencie duży wybór kontenerów o różnej pojemności – począwszy od niewielkich modeli o wielkości 1,5 m3, aż po duże prasokontenery liczące nawet kilkadziesiąt metrów sześciennych. Tak duża gama zbiorników pozwala na wybór wariantu idealnie dostosowanego do potrzeb, wielkości budowy i ilości posiadanych odpadów. 

Jak pozbyć się gruzu i odpadów budowlanych? 

Śmieci poremontowe możesz samodzielnie wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to jednak niełatwe zadanie, wymagające sporej ilości czasu, dysponowania niezbędnym kontenerem i samochodem do wywozu odpadów. Dlatego najlepiej zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie, takiej jak BYŚ. 

Wystarczy, że zadzwonisz albo zamówisz online kontener o wybranej pojemności, wskażesz miejsce jego podstawienia albo wymiany na nowy. W wyznaczonym czasie firma dostarczy Ci pojemnik na odpady. Umieść w nim gruz, którego chcesz się pozbyć. Następnie w konkretnym dniu specjaliści odbiorą kontener i wywiozą go do punktu, w którym śmieci zostaną zutylizowane bądź poddane recyklingowi. 

Jakie są rodzaje gruzu? 

Zanim zamówisz kontener i wywóz gruzu, określ, jakich odpadów chcesz się pozbyć. Nie wszystkie śmieci pobudowlane można wrzucać razem do pojemnika. Wyróżnia się kilka rodzajów gruzu. Wiedza na ich temat jest konieczna do gospodarowania nimi w sposób, który nie narazi Cię na karę, a także ze względu na to, że niektóre rodzaje gruzu można wykorzystać ponownie. 

Gruz czysty to jednorodne odpady, które powstają przy pracach remontowych i budowlanych. Obejmuje gruz ceglany, betonowy, ceramikę oraz ziemię. Nie należy go mieszać z innymi rodzajami odpadów ani ze sobą nawzajem. Surowiec ten nadaje się do recyklingu – może być użyty jako podbudowa pod drogi dojazdowe, podjazd, parking albo materiał na fundamenty. 

Gruz mieszany składa się z gruzu czystego oraz innych odpadów. Może zatem obejmować m.in. ceramikę, armaturę sanitarną, odłamki płyt G-K, białe i szare cegły, szlakę, siatkę montażową z pozostałościami tynki i kleju, ziemię. 

Gruz zanieczyszczony obejmuje z kolei odpady mieszane, a ponadto styropian, drewno, kawałki paneli podłogowych, kartony i inne śmieci. Należy pamiętać, że do kontenerów absolutnie nie wolno wrzucać azbestu, papy, szkła tłuczonego, trawy syntetycznej ani innych nietypowych bądź niebezpiecznych odpadów. 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *