Jak działa podział majątku w przypadku wspólnych nieruchomości?
(Zaktualizowano: 18 kwietnia, 2023)

Rozwód jest trudny dla każdego małżeństwa, zwłaszcza gdy dotyczy podziału majątku. W przypadku posiadania wspólnych nieruchomości, podział majątku po rozwodzie może być skomplikowany i wymagać przeprowadzenia wielu formalności, przez co nie obejdzie się bez adwokata.

Podział majątku a polskie prawo

W Polsce podział majątku po rozwodzie uregulowany jest w ustawie o postępowaniu w sprawach rodziny. Na mocy tej ustawy, wspólność majątkowa ustaje w momencie orzeczenia rozwodu. Właścicielstwo nieruchomości, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa, podlega podziałowi między małżonków. Niemniej sposobów podziału jest kilka, a konkretnie trzy. W dalszej części tekstu omawiamy dostępne rozwiązania.

Trzy możliwe rozwiązania

W przypadku podziału nieruchomości po rozwodzie, małżonkowie mogą zdecydować się na jedno z kilku rozwiązań. Pierwszym z nich jest sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanego zysku pomiędzy małżonków. Wtedy wartość nieruchomości zostanie oszacowana przez biegłego sądowego na podstawie wartości rynkowych. Po sprzedaży uzyskany zysk zostanie podzielony między małżonków zgodnie z uzgodnieniem lub decyzją sądu.

Drugim rozwiązaniem jest umowa o podział nieruchomości, która określa, jakie części nieruchomości należą się każdemu z małżonków. W przypadku umowy o podział nieruchomości jej wartość nie jest kluczowa, gdyż zostaje ona podzielona na zasadzie wyrównania wartości.

Trzecim rozwiązaniem jest ustanowienie spółki cywilnej, w której małżonkowie będą posiadaczami udziałów. W ten sposób, udziały w nieruchomości będą podzielone między małżonków, a każdy z nich będzie miał prawo do określonej części udziałów.

Adwokat – podział majątku z pomocą eksperta

Zważając na fakty zawarte w artykule, nie powinno dziwić, że wielu osobom, które się rozwodzą, pomaga adwokat – podział majątku dotyczący wspólnej nieruchomości jest z jego pomocą o wiele prostszy. Bez niego jest procesem skomplikowanym, między innymi ze względu na wiele formalności. Ponadto laikowi trudno podjąć trafną decyzję w zakresie tego, jaki sposób podziału wybrać, natomiast do wyboru są aż trzy zupełnie odmienne rozwiązania.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *