gwarancjeu bezpieczeniowe
(Zaktualizowano: 3 maja, 2023)

Jeśli na szali są spore sumy pieniędzy jedna ze stron kontraktu może poprosić o wykazanie gwarancji w formie ubezpieczenia, które ma zapewnić poprawne wykonanie zadań zawartych w umowie. O takich właśnie gwarancjach przy inwestycjach opowiemy w tym artykule.

Nie możemy zacząć od wyjaśnienia, czym są gwarancje ubezpieczeniowe, bez wyjaśnienia, czym są same ubezpieczenia jak i innych dodatkowych pojęć, które możemy napotkać. Samo ubezpieczenie to nic innego jak umowny obowiązek wypłaty świadczeń czy odszkodowania w różnej formie na rzecz ubezpieczonego. Takowe świadczenia wypłacane są w wyniku powstania wypadku, zdarzenia czy sytuacji, ale też konsekwencji ich powstania w życiu, dla przykładu śmierć osoby bliskiej czy narodziny dziecka, w zdrowiu (choroba), czy mienia podmiotu ubezpieczonego (np. przedmiotów, nieruchomości, czy pojazdów). Trzeba zaznaczyć, że często takowe wypadki są ściśle określone w treści umowy o ubezpieczenie, która swoją podstawę prawną mają w Kodeksie Cywilnym. Fundusz, z którego następnie wypłacane są świadczenia przez ubezpieczyciela jest współtworzony przez opłacane składki ubezpieczonego. Zakład ubezpieczeń, czy towarzystwo ubezpieczeniowe to zwyczajnie przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń osobowych czy majątkowych jak i reasekuracji na podstawie zawartej umowy. Zakład ubezpieczeń w trakcie prowadzonej działalności przeprowadza szereg operacji, które nazywamy czynnościami ubezpieczeniowymi. Wracając już do tematu tego artykułu, czyli gwarancji ubezpieczeniowej. Jest to jedna z czynności przeprowadzanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe w trakcie ich działalności. Sama gwarancja jest zwyczajnie pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela (który w umowie gwarancyjnej nazwany jest gwarantem) do wypłaty na rzecz beneficjenta (podmiotu, na który gwarancja jest wystawiona, np. inwestora) określonej sumy pieniężnej. Suma ta wypłacana jest na żądanie beneficjenta i jego oświadczenie. Nie powiedzieliśmy jeszcze, kto taką umowę nawiązuje na samym początku, a jest to dłużnik, czy zleceniodawca, który zgłasza się do zakładu ubezpieczeń. Wracając już do odszkodowania. Wypłacane jest ono, gdy beneficjent zgłosi, że dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie realizuje swojej pracy w sposób określony w umowie wobec beneficjenta. W praktyce umowa gwarancyjna wykorzystywana jest jako zabezpieczenie inwestorów na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego bądź jego skutków. Stosowane są bardzo często w jakichkolwiek przedsięwzięciach budowlanych.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *