Inwestowanie w surowce
(Zaktualizowano: 5 marca, 2022)

Złoto jest postrzegane jako bezpieczna przystań inwestycyjna, do której chętnie uciekają się inwestorzy, zarówno doświadczeni, jak i początkujący, ponieważ dzięki niemu można chronić skutecznie wartość pieniądza w czasie. Złoto jest jednym z surowców, w które można inwestować swoje środki finansowe, obok surowców przemysłowych i rolnych oraz innych metali szlachetnych.

Złoto jest postrzegane jako bezpieczna przystań inwestycyjna, do której chętnie uciekają się inwestorzy, zarówno doświadczeni, jak i początkujący, ponieważ dzięki niemu można chronić skutecznie wartość pieniądza w czasie. Złoto jest jednym z surowców, w które można inwestować swoje środki finansowe, obok surowców przemysłowych i rolnych oraz innych metali szlachetnych. Warto wiedzieć, w jaki sposób prowadzić inwestycje w surowce? Czy trzeba kupować je w materialnej formie, by móc wypracowywać zyski z tytułu zmian cen surowców na rynku światowym?

Trzy rodzaje surowców

Surowce to grupa towarów, które wykorzystywane są do przetwarzania i w dalszej produkcji, niekoniecznie przemysłowej. Wyróżnić można surowce przemysłowe, jak ropa naftowa, gaz ziemny, miedź, stal i tym podobne, jak i surowce rolne, do grona których zalicza się wszelkiego rodzaju zboża, bawełnę, kawę i kakao itp. Do tego dochodzą jeszcze surowce w postaci metali szlachetnych, jak wspominane złoto, platyna i pallad. We wszystkie można inwestować, choć niekoniecznie kupując rzeczywiste produkty.

Prowadzenie inwestycji z wykorzystaniem baryłek ropy naftowej trzymanej w garażu, worów pszenicy w stodole czy piętrzących się rur stalowych jest co najmniej kłopotliwe. Nie jest to jednak jedyny sposób na inwestowanie na rynku surowców. Najczęściej inwestorzy posługują się przy tym surowcami w wersji papierowej. Jak inwestować w surowce, bez konieczności wchodzenia we własność surowców materialnych?

Fundusze inwestycyjne typu ETF

ETF są typem funduszy inwestycyjnych. Skrót ten zaczerpnięty został od anglojęzycznej nazwy Exchange Traded Fund. Fundusze ETF są notowane na giełdzie, dlatego inwestycje z ich wykorzystaniem są bardzo elastyczne. Można lokować w nie środki finansowe poprzez zakup jednostek uczestnictwa, które są na bieżąco wyceniane. Zadaniem ETF-ów jest odzwierciedlanie ruchów cenowych instrumentu bazowego, którym mogą być m.in. surowce. ETF-y na surowce inwestują w kontrakty terminowe oraz w akcje spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem surowców. Nie ma ograniczeń co do tego, czy fundusz typu ETF będzie inwestował tylko w jeden instrument finansowy czy w koszyk instrumentów, np. w wiele surowców rolnych (zobacz też: https://www.xtb.com/pl/etf-wig20-mwig40-kb).

Fundusze ETF na surowce występują głównie na giełdach zagranicznych. ETF ropa – United States Oil Fund, w skrócie USO pozwala inwestorom na inwestowanie w ropę naftową, a on sam inwestuje w miesięczne kontrakty terminowe. Notowany jest na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Popularnym funduszem opierającym się również na ropie naftowej jest ETF Energy Select Sector Fund, w skrócie XLE, inwestujący w spółki zajmujące się wydobywaniem „czarnego złota”. Notowany jest na New York Stock Exchange (NYSE).

Z uwagi na fakt, że większość ETF-ów na surowce notowanych jest na giełdach zagranicznych, trzeba nawiązać współpracę z brokerem pozwalającym na prowadzenie takich inwestycji.

Akcje spółek wydobywczych i przetwórczych

Do instrumentów surowcowych, czyli takich pozwalających na inwestowanie w surowce, zalicza się akcje spółek wydobywających i przetwarzających je. Przykładem z polskiej giełdy akcji spółek surowcowych są akcje KGHM Polska Miedź, które podążają za cenami miedzi. Są płynnym instrumentem, dlatego łatwiej można w nie inwestować.

Kontrakty na różnice kursowe CFD

CFD (Contracts for Difference) to kontrakty na różnice kursowe, które pozwalają na prowadzenie dynamicznego tradingu z użyciem nawet niewielkich kwot, z uwagi na możliwość wykorzystania w parze z takim instrumentem inwestycyjnym dźwigi finansowej. To pochodne instrumenty finansowe, które dopiero zyskują na popularności. Są podobne poniekąd do kontraktów futures, ale to wystandaryzowane instrumenty finansowe, w przypadku których handel polega na kupnie lub sprzedaży kontraktu, a następnie sprzedaży lub odkupieniu tego kontraktu w korzystniejszej cenie. Wszystko to odbywa się na rynku OTC.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *