Finanse
(Zaktualizowano: 17 marca, 2023)

Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj ubezpieczenia, które chroni mienie posiadacza przed różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak kradzież, pożar, zalanie czy inne szkody. Zakres ochrony i warunki ubezpieczenia są zależne od umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem. Ubezpieczenie majątkowe może obejmować zarówno rzeczy materialne, jak i niematerialne.

Ubezpieczenia majątkowe – najważniejsze informacje

Zakres ubezpieczenia jest zawsze określony w polisie, dlatego przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zapisów, trzeba poprosić agenta o szczegółowe doprecyzowanie niejasnych kwestii. Najczęściej wybierane ubezpieczenie obejmuje dom lub mieszkanie. W zależności od konkretnej oferty, może obejmować ochronę przed szkodami wyrządzonymi przez pożar, zalanie, burzę, trzęsienie ziemi, kradzież itp.

Co ważne, w ramach ubezpieczenia może być objęty budynek, jego wyposażenie oraz przedmioty osobiste mieszkańców. Ubezpieczenie majątkowe może również dotyczyć mienia ruchomego, czyli przedmiotów osobistych, takich jak sprzęt elektroniczny, biżuteria, sprzęt sportowy, meble itp. Obejmuje zarówno zniszczenie, jak i kradzież. Warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem. Polisa tego typu chroni przed skutkami kradzieży z włamaniem do domu, mieszkania lub innego miejsca, w którym są przechowywane wartościowe przedmioty.

Co jeszcze może pokrywać ubezpieczenie?

Wiele osób ubezpiecza się utraty dochodu. Polisy tego typu chronią ubezpieczonego w sytuacji, gdy zostaje czasowo pozbawiony możliwości pracy z powodu wypadku lub choroby. Ubezpieczenie to pozwala na wypłatę np. zasiłku chorobowego lub renty. Dużą popularnością cieszy się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa chroni przed roszczeniami osób trzecich, które mogą powstać w wyniku szkód wyrządzonych przez posiadacza ubezpieczenia.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *