Na czym polega ubezpieczenie oszczędnościowe?
(Zaktualizowano: 29 marca, 2022)

Ubezpieczenie oszczędnościowe to rodzaj specyficznej polisy, która jednocześnie jest doskonałym zabezpieczeniem w razie zachorowania lub wypadku, a także pozwala zgromadzić oszczędności. Obecnie w naszym kraju oszczędzanie nie jest najpopularniejszym sposobem na gromadzenie majątku na przyszłość, dlatego właśnie polisy oszczędnościowe stają się tak popularne.

Zobacz też: Wynajem samochodu długoterminowo – to się opłaca

Czym dokładnie jest ubezpieczenie oszczędnościowe?

Polisy oszczędnościowe to stosunkowo nowa oferta agencji ubezpieczeniowych, która wbrew pozorom działa na bardzo prostych zasadach. Klient podpisuje polisę najczęściej na okres bezterminowy, choć jej formalny termin wygaśnięcia jest niezmienny i pojawia się około 65. roku życia – oczywiście istnieje również możliwość przedłużenia jej na dotychczasowych warunkach. Opłacana składka podzielona jest zawsze na dwie części: ochronną i oszczędnościową. Wynika z tego, że ubezpieczenie jest pewnego rodzaju polisą na życie, gdzie kluczową częścią umowy jest program oszczędnościowy. Jest on realizowany głównie poprzez nabycie jednostek uczestnictwa określonego funduszu inwestycyjnego. Polisa ubezpieczeniowa skupia się również na ochronie zdrowia i życia ubezpieczonego. W przypadku jego śmierci, wypadku, hospitalizacji lub innych okoliczności, jakie zostały zawarte w umowie, wypłacane jest odszkodowanie. 

Zobacz też: Kasa fiskalna w firmie – kto powinien się tym zainteresować?

Jakie są ograniczenia w ubezpieczeniu oszczędnościowym?

W większości produktów ubezpieczeniowych na życie ograniczenia podzielone są na dwa typy: stałe i czasowe. Jeżeli chodzi o wariant oszczędnościowy, to głównymi ograniczeniami będą wiek ubezpieczonego, wyłączenia odpowiedzialności, które zawsze są zawarte w dołączonym do polisy dokumencie OWU oraz karencja czasowa, która także jest zawarta w OWU. 

Ograniczenia dotyczą także części zdrowotnej. Jeśli przykładowo dojdzie do zgonu ubezpieczonego, to świadczenie może nie zostać wypłacone, gdy zdarzenie będzie miało związek z narkotykami lub alkoholem, wojną lub stanem wojennym, bądź celowym działaniem osób trzecich.

Zobacz też: Co ma wpływ na wysokość kredytu hipotecznego?

Gdzie można zawrzeć taką polisę?

Wiele agencji ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie polisy oszczędnościowe. Jednak przed wyborem którejkolwiek oferty warto szczegółowo zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy, a także listą wyłączeń odpowiedzialności oraz pozostałymi warunkami. W tych dokumentach wymienione są wszystkie możliwe sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, pomimo że doszło do zdarzenia, które objęte jest polisą.

Co więcej, wielu ubezpieczycieli daje możliwość swoim klientom dokupywania dodatkowych polis. Jest to istotne i ciekawe rozwiązanie, szczególnie dla osób, które w trakcie trwania ubezpieczenia chcą dodatkowo rozszerzyć ochronę.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *