Pomiary elektryczne rodzaje i przebieg elektryk warszawa
(Zaktualizowano: 28 października, 2021)

Pomiary elektryczne dzieli się na odbiorcze i okresowe. Okresowe pomiary powinny odbywać się regularnie, także wraz z oddaniem nieruchomości, jak i podczas remontu. Pomiary elektryczne obejmują dokładną weryfikację kondycji technicznej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pomiary elektryczne – rodzaje

O sposobie dokonywania pomiarów elektrycznych informują dokładnie przepisy i normy. Także o częstotliwości okresowych pomiarów w zależności od typu obiektu. Stan techniczny budynków mieszkalnych musi być weryfikowany nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadku miejsc pracy bądź miejsc, gdzie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego lub pożaru, a także obiektów komunalnych i terenów budowy pomiary elektryczne trzeba wykonywać częściej.

Okresowe pomiary elektryczne obejmują co najmniej:

  • badanie ciągłości przewodów ochronnych,
  • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiar rezystancji izolacji, zabezpieczeń i uziomów,
  • sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych.

Badania ciągłości przewodów ochronnych

Ciągłość przewodów ochronnych sprawdza się pod kątem skuteczności ochrony przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Brak ciągłości tych przewodów będzie negatywnie wpływać na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz normalne funkcjonowanie instalacji elektrycznej.

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary elektryczne obejmują pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, który polega na weryfikacji możliwości uzyskania samoczynnego wyłączenia w odpowiednim czasie, uwzględnionym w przepisach. Pomiar wykonuje się przy pomocy miernika z funkcją pomiaru napięcia dotykowego rażeniowego.

Pomiar rezystancji izolacji, zabezpieczeń i uziomów

Pomiar ten wykonuje się w celu pokazania ewentualnego pogorszenia izolacji, zużycia, które wynika z zanieczyszczeń, stosowanego materiału izolacyjnego lub z wilgoci. Wartość zmierzonej rezystancji ma być wyższa od minimalnych wartości granicznych zawartych w odpowiednich normach.

Sprawdzenie działania urządzeń różnicowoprądowych

Ten pomiar elektryczny sprowadza się do spowodowania przepływu przez wyłącznik prądu zwarcia. Zasady sprawdzenia działania urządzeń różnicowoprądowych są określone przez przepisy.

Pomiary elektryczne są wykonywane przez specjalistów w tej dziedzinie. Rzetelny elektryk Warszawa dokładnie przeprowadzi wszystkie badania podczas okresowych pomiarów elektrycznych, dzięki czemu użytkownicy budynku mogą zdobyć pewność, że nie ma tam dla nich niebezpieczeństwa porażenia prądem.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *