Ocena stanu gruntu
(Zaktualizowano: 14 lipca, 2022)

Chcąc poznać stan i rodzaj gruntu, a także ocenić jego przydatność, należy przeprowadzić kompleksowe badania z zakresu geotechniki. Prace tego typu są wykonywane nie tylko na etapie projektowania inwestycji, ale również w trakcie jej realizacji oraz podczas użytkowania. Badania geotechniczne dostarczają wielu cennych informacji. Ponadto charakteryzują się wysokim stopniem szczegółowości i wiarygodności. Co warto o nich wiedzieć?

Obsługa geotechniczna, czyli w jaki sposób sprawdzić stan gruntu?

Planowanie realizacji przedsięwzięcia budowlanego (np. budowy dużego magazynu) obejmuje m.in. konieczność sprawdzenia terenu, na którym powstanie nowy obiekt. Firmy specjalizujące się w obsłudze geotechnicznej oferują np. usługę wiercenia badawczego przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Prace tego typu są wykonywane i monitorowane przez doświadczonych geologów z uprawnieniami. W trakcie odwiertów pobierane są zarówno próbki gruntów, jak i wody gruntowej. Cały proces jest wykonywany z należytą starannością, ściśle według określonych procedur.

Badanie zagęszczenia gruntu

Badania geologiczne wykonywane w celu oceny stanu gruntu mogą obejmować również jego zagęszczenie. Informacje dotyczące tego parametru są niezwykle istotne nie tylko do budowy wałów przeciwpowodziowych, ale także nasypów i różnego rodzaju robót ziemnych. Badania zagęszczenia gruntu wykonuje się też na etapie projektowania inwestycji infrastrukturalnych.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych metod zagęszczania gruntu jest prasowanie gleby przy wykorzystaniu metod mechanicznych. Obsługa geotechniczne może ponadto obejmować badania z zakresu zanieczyszczeń gruntu, które są przeprowadzane w laboratoriach. Dodatkowo mogą być rozszerzone o badanie zanieczyszczenia wody gruntowej. Wyniki analizy są przedstawiane w formie szczegółowych opracowań. Dzięki nim można nie tylko dokładnie ocenić stan gruntu, ale również określić jego rodzaj.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *