Ocena stanu gruntu
(Zaktualizowano: 14 lipca, 2022)

Chcąc poznać stan i rodzaj gruntu, a także ocenić jego przydatność, należy przeprowadzić kompleksowe badania z zakresu geotechniki. Prace tego typu są wykonywane nie tylko na etapie projektowania inwestycji, ale również w trakcie jej realizacji oraz podczas użytkowania. Badania geotechniczne dostarczają wielu cennych informacji. Ponadto charakteryzują się wysokim stopniem szczegółowości i wiarygodności. Co warto o nich wiedzieć?

Obsługa geotechniczna, czyli w jaki sposób sprawdzić stan gruntu?

Planowanie realizacji przedsięwzięcia budowlanego (np. budowy dużego magazynu) obejmuje m.in. konieczność sprawdzenia terenu, na którym powstanie nowy obiekt. Firmy specjalizujące się w obsłudze geotechnicznej oferują np. usługę wiercenia badawczego przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Prace tego typu są wykonywane i monitorowane przez doświadczonych geologów z uprawnieniami. W trakcie odwiertów pobierane są zarówno próbki gruntów, jak i wody gruntowej. Cały proces jest wykonywany z należytą starannością, ściśle według określonych procedur.

Badanie zagęszczenia gruntu

Badania geologiczne wykonywane w celu oceny stanu gruntu mogą obejmować również jego zagęszczenie. Informacje dotyczące tego parametru są niezwykle istotne nie tylko do budowy wałów przeciwpowodziowych, ale także nasypów i różnego rodzaju robót ziemnych. Badania zagęszczenia gruntu wykonuje się też na etapie projektowania inwestycji infrastrukturalnych.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych metod zagęszczania gruntu jest prasowanie gleby przy wykorzystaniu metod mechanicznych. Obsługa geotechniczne może ponadto obejmować badania z zakresu zanieczyszczeń gruntu, które są przeprowadzane w laboratoriach. Dodatkowo mogą być rozszerzone o badanie zanieczyszczenia wody gruntowej. Wyniki analizy są przedstawiane w formie szczegółowych opracowań. Dzięki nim można nie tylko dokładnie ocenić stan gruntu, ale również określić jego rodzaj.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *