certyfikat-zielony-dom
(Zaktualizowano: 25 marca, 2022)

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędnym dokumentem, który powinien posiadać właściciel lub zarządca budynku w momencie sprzedaży bądź wynajmu lokalu. Realizacja świadectwa opiera się na metodologii energetycznej budynku, w której uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku, typ źródła ciepła i chłodu, a także instalacje oświetlenia. Sporządzona charakterystyka energetyczna jest ogólnie dostępna w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i jej ważność wynosi 10 lat. Pod warunkiem, że właściciel czy zarządca nieruchomości nie dokonał w tym czasie żadnych zmian związanych z termomodernizacją. Wymiana okien czy dodatkowe ocieplenie, jest przesłanką do ponownego ubiegania się o nowe świadectwo energetyczne, które uwzględni wprowadzone zmiany.

Głównym zadaniem świadectwa charakterystyki jest określenie kluczowych wskaźników danego budynku, na podstawie których zostaje przypisany do odpowiedniej klasy energetyczności.

Do najważniejszych zalicza się:

  1. Wskaźnik energii użytkowej (EUCO) – określa ilość ciepła potrzebnego do utrzymania obliczeniowej temperatury powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych, uwzględniając ogrzewanie, wentylację oraz energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Należy uwzględnić również energię niezbędną do chłodzenia, o ile budynek posiada klimatyzację.
  2. Wskaźnik energii końcowej (EK) – podobnie jak wskaźnik energii użytkowej, informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, lecz dodatkowo uwzględnia przy tym sprawność instalacji grzewczej oraz możliwe straty ciepła z układu.
  3. Wskaźnik energii pierwotnej (EP) – to ilość energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł kopalnianych, wymaganej do pokrycia zapotrzebowania na energię końcową w ujęciu rocznym. Jest to umowna wielkość, która uwzględnia przebieg całego procesu pozyskania, konwersji i dostarczenia energii – od producenta, aż do finalnego użytkownika.

Podstawa prawna

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do respektowania przepisów związanych z obniżeniem zużycia energii w budynkach. Nadrzędnym celem przywódców UE jest obniżenie zużycia energii w budownictwie o jedną piątą.

Główna dyrektywa 2010/31/UE – określająca cel wraz z sugestią wykonania – według której państwa członkowskie muszą dostosować własne prawodawstwo w sprawie sporządzania charakterystyk, obliguje do poprawy efektywności energetycznej oraz rachunku ekonomicznego. Dokument podkreśla, że po roku 2020 nowo wznoszone budynki będą musiały wykazywać się wysoką energooszczędnością. 

Zobacz też: Jak bezpiecznie korzystać z koparki?

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Osoba dokonująca świadectwa charakterystyki energetycznej https://jw-a.pl/services/studia-wykonalnosci/ musi mieć ukończone studia wyższe (co najmniej stopień inżynierski) na kierunkach takich jak: architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo lub studia wyższe inne, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków.

Osoba ta również nie może być skazana prawomocnym wyrokiem przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Dopuszcza się również, aby sporządzić świadectwo mogły osoby które posiadają uprawnienia budowlane.

Zobacz też: Wyburzenia mostów – jak wygląda proces?

Cena i usługi doradcze świadectwa energetycznego

Zakres, czas i koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zależny jest od rozmaitych czynników, począwszy od metrażu, czasu wykonywania obliczeń czy ilości zastosowanych technologii. Coraz popularniejszym rozwiązaniem dla właścicieli i zarządców budynków, jest korzystanie z usług firm doradczych specjalizujących się w zrównoważonym budownictwie.

Przykładem takiej firmy jest JW+A – zespół ekspertów, którzy na co dzień doradzają deweloperom, wykonawcom oraz zarządcom i właścicielom budynków, w zakresie projektowania, budowania i utrzymania budynków, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przy jednoczesnym uwzględnieniem oszczędności i dobra środowiska naturalnego. 

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *