umowa przedwstepna
(Zaktualizowano: 3 stycznia, 2024)

Często zdarza się, że znaleziona nieruchomość na sprzedaż nie jest dostępna natychmiastowo. W takich przypadkach, kiedy konieczność podpisania umowy sprzedaży przesuwa się w czasie – na przykład na kilka tygodni czy miesięcy – kluczową rolę odgrywa umowa przedwstępna. Jest ona niezbędnym narzędziem zabezpieczającym interesy obu stron transakcji. Dowiedzmy się, dlaczego i kiedy jest to wyjątkowo ważne.

Jak umowa przedwstępna wpływa na sprzedaż nieruchomości?

Umowa przedwstępna jest przydatna, gdy zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży (przenoszącej własność) musi zostać odroczone. Powody mogą być różne: od nieruchomości wciąż w budowie, po remont, aż do trwającego procesu podziału na mieszkania. Kupujący również może potrzebować czasu na zgromadzenie niezbędnych środków finansowych.

Podpisujesz umowę przedwstępną? Oto korzyści

Podpisując umowę przedwstępną, strony umowy zapewniają sobie pewność co do przyszłej transakcji. Sprzedający może zatrzymać poszukiwania kolejnego nabywcy, a kupujący zyskuje gwarancję, że nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu – co jest istotne szczególnie w przypadku atrakcyjnych ofert cenowych lub lokalizacyjnych. Dlatego też warto skonsultować swoją umowę z wyspecjalizowaną kancelarią prawną jak umowadeweloperska.pl, która przeanalizuje wszystkie zapisy w niej zawarte.

Jak przygotować umowę przedwstępną? Elementy, które nie mogą Ci umknąć

  • Przedmiot umowy – konkretna nieruchomość, np. mieszkanie, dom;
  • Cenę – sumę, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić;
  • Terminy – moment zapłaty, przekazania nieruchomości, a także ewentualny termin zawarcia umowy ostatecznej;
  • Strony umowy – osoby, które zobowiązują się do przyszłego przeniesienia własności.

Umowa przedwstępna może być też uzupełniona o inne istotne aspekty, uzgodnione przez sprzedającego i kupującego, a także może przybrać formę aktu notarialnego.

Ochrona kupującego: rola umowy przedwstępnej w nieruchomościach

Istnieje ryzyko, że sprzedający może wycofać się z umowy, na przykład otrzymując lepszą ofertę. W takim przypadku, umowa przedwstępna chroni kupującego, który może domagać się naprawienia szkody wynikającej z niezawarcia umowy ostatecznej lub nawet dochodzić jej zawarcia, o ile umowa przedwstępna spełnia wymogi formalne. Warto pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od planowanego terminu zawarcia umowy ostatecznej.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *