(Zaktualizowano: 10 maja, 2023)

Znaki informacyjne stanowią nieodłączny element polskich dróg. Są one bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa drogowego, ponieważ informują kierowców o różnego rodzaju zagrożeniach i informacjach dotyczących stanu drogi. Warto znać ich znaczenie, aby móc bezpiecznie poruszać się w ruchu miejskim i poza nim. Z jakimi znakami informacyjnymi możemy zetknąć się na co dzień?

Pojawiający się w polskim krajobrazie znak informacyjny może mieć bardzo różny charakter. Niektóre z nich mają charakter typowo informacyjny, inne zaś ostrzegają przed nietypowymi, potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami lub nakazują wykonanie określonych czynności w konkretnych warunkach ruchu drogowego.

Jak wyglądają znaki informacyjne?

Wygląd znaków informacyjnych znajdujących się przy drodze reguluje rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki informacyjne, określane formalnie jako znaki typu D mają kształt kwadratu lub prostokąta. Wyróżnia je niebieskie tło, na którym umieszczone są białe piktogramy.

Znaki informacyjne – przykłady

Jakie są najważniejsze znaki informacyjne? Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich znaków, natomiast wskazujemy te najbardziej istotne.

  • Znak informacyjny D-1 Droga z pierwszeństwem przejazdu oraz znak informacyjny D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem

Znaki te mają charakterystyczny, wyróżniający je kształt rombu. Znajduje się na nim żółty romb na białym tle, zaś w przypadku znaku D-2 symbol ten jest przekreślony czarną linią. Znak D-1 informuje kierowców o tym, że wjeżdżają na drogę, na której obowiązuje pierwszeństwo przejazdu, zaś znak D-2, że z niej zjeżdżają.

  • Znaki drogowe informacyjne ograniczające ruch na drodze

Do tej grupy zaliczamy znaki D-3, D-4a i D-4b oraz D-5.

Znak D-3 informuje o drodze jednokierunkowej, znaki D-4a i D-4b o drodze bez przejazdu, zaś pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni oznacza znak D-5.

  • Znaki drogowe informujące o przejściach dla pieszych i drodze do przejeżdżania rowerzystów

O możliwości przechodzenia pieszych informuje znak D-6 (Przejście dla pieszych) oraz jego warianty D-6a (Przejazd dla rowerów) oraz D-6b (Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów).

  • Znaki informacyjne wskazujące drogi ekspresowe i autostrady

Do tej grupy należą znaki D-7 (Droga ekspresowa), D-8 (Koniec drogi ekspresowej), D-9 (Autostrada) i D-10 (Koniec autostrady).

  • Znaki informacyjne dotyczące pasów ruchu i buspasów

Znaki D-11 i D-12 oznaczają początek pasa ruchu przeznaczonego dla autobusów oraz dalszy jego bieg. Jeśli na znaku umieszczony jest dopisek TAXI, oznacza on, że dopuszcza się na tym pasie także ruch pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób. Z kolei znaki D-13, D-13a i D-14 informują o pasie ruchu powolnego.

  • Przystanku pojazdów kursujących na regularnych liniach

Znaki D-15, D-16 i D-17 oznaczają odpowiednio przystanki autobusowe, trolejbusowe i tramwajowe, a więc pojazdów oferujących przewóz osób na regularnych liniach.

  • Parking

Znaki drogowe D-18 informują o miejscu przeznaczonym na parking. Tabliczka umieszczona pod znakiem może precyzować, w jaki sposób powinien być zaparkowany pojazd albo ograniczać postój do pojazdów z wyjątkiem przyczep kempingowych.

  • Znaki informacyjne wskazujące obiekty znajdujące się przy drodze

Istnieje cała grupa informująca kierowców o istnieniu w pobliżu obiektów wskazanych na znaku, na przykład szpitala, stacji benzynowej, restauracji, motelu, parkingu.

Gdzie stawiane są znaki informacyjne?

Znaki informacyjne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie jezdni, na przedłużeniu osi jezdni, mogą być również zawieszone nad jezdnią. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie są potrzebne do przekazywania kierowcom i pieszym informacji o drodze, jaką obecnie się poruszają, oraz o różnego rodzaju sytuacjach, z jakimi mogą się zetknąć.

Ważne, żeby znaki były widoczne i czytelne, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych, dlatego często są one wyposażone w elementy odblaskowe lub oświetleniowe.

Z przepisów jasno wynika, że znaki – informacyjne i nie tylko – muszą być dla uczestników ruchu widoczne i czytelne, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Bardzo często są one wyposażone w dodatkowe elementy odblaskowe lub oświetleniowe. Ważne jest także to, by stosować się do wskazań na nich – i nigdy nie jeździć na tzw. pamięć.

Artykuł sponsorowany

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *