(Zaktualizowano: 15 lutego, 2024)

Utrzymanie dziecka zawsze stanowi obowiązek obojga rodziców, nawet jeśli nie są oni w formalnym związku lub doszło do jego rozpadu. Aby zabezpieczyć interes potomka, prawo przewiduje możliwość ustalenia alimentów na niego. Jak je jednak uzyskać? Co może zrobić rodzic zajmujący się potomstwem? Przeczytaj artykuł, by się tego dowiedzieć!

Konieczne jest złożenie pozwu

Jeśli rodzice nie byli ze sobą w związku małżeńskim, konieczne będzie złożenie odpowiedniego pozwu. Co istotne – matka ma prawo starać się o wsparcie finansowe od ojca już w momencie, gdy jest w ciąży. Musi jednak uwiarygodnić ojcostwo przed sądem. Warto przy tym podkreślić, że uwiarygodnienie to nie to samo, co ustalenie rodzicielstwa. Co do zasady jednak – pozew o alimenty składa się po urodzeniu dziecka.

Pismo takie powinno zawierać pewne stałe elementy. Trzeba więc podać:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania powoda (dziecka uprawnionego do otrzymywania świadczenia),
  • imię, nazwisko i adres zamieszkania pozwanego,
  • wniosek ze wskazaniem wysokości kwoty oraz dnia miesiąca, od którego comiesięcznie mają być wypłacane środki,
  • uzasadnienie pozwu (należy wskazać potrzeby uprawnionego i możliwości zarobkowe oraz majątkowe pozwanego).

Należy pamiętać, że powodem w tej sytuacji zawsze jest potomek. Rodzic czy inny opiekun ustawowy zajmujący się nim występuje wyłącznie w charakterze jego przedstawiciela. Więcej o tym, co jeszcze powinno znaleźć się w pozwie, może opowiedzieć np. adwokat zajmujący się alimentami w Warszawie.

Składając pozew, dołącz odpowiednie załączniki

Samo pismo to jedna strona medalu. Druga to dokumenty, które trzeba wraz z nim złożyć. Należy dołączyć do niego m.in. odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku, gdy dziecko pochodzi spoza małżeństwa – odpis zupełny aktu urodzenia). Jeśli zaś dotyczy to przypadku, gdy sąd nie zasądził w trakcie rozwodu alimentów na rzecz dziecka – do pozwu składanego przeciw byłemu małżonkowi należy załączyć odpis wyroku rozwodowego.

Trzeba pamiętać, że należy skompletować także dokumentację wskazującą na sytuację materialną dziecka i rodzica, pod którego stałą opieką się znajduje. W niej może znaleźć się np. zaświadczenie o zarobkach.

Pozew należy złożyć do odpowiedniego sądu

Aby wszcząć całą procedurę, pozew musi zostać złożony do sądu rejonowego – właściwego albo dla miejsca zamieszkania powoda, albo pozwanego. Koniecznie należy wskazać w pozwie również stosowny wydział. Można to zrobić osobiście albo przez pocztę (wówczas koniecznie należy nadać przesyłkę listem poleconym). W imieniu klienta pismo może złożyć również kancelaria prawna z Warszawy czy innego miasta, specjalizująca się w takich sprawach.

Jak wygląda sprawa o alimenty?

W toku sprawy sąd będzie próbował ustalić, jak wygląda faktyczna finansowa sytuacja dziecka, a także ile wynosi koszt jego utrzymania. Analizuje też możliwości finansowe obojga rodziców. Na podstawie zebranych dowodów sąd będzie ustalać, czy wniosek jest zasadny oraz orzeknie wysokość świadczenia. Pamiętaj, by do tego procesu dobrze się przygotować.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *