Budownictwo
(Zaktualizowano: 25 lutego, 2023)

Uprawnienia energetyczne to specjalne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i kompetencje osób związanych z branżą energetyczną. Są one wymagane w wielu krajach, w tym w Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej i ciepła. Uprawnienia energetyczne są wydawane w Polsce przez Urząd Regulacji Energetyki w Polsce i są ważne na terenie całego kraju. Co warto wiedzieć na temat uprawnień elektrycznych?

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Uprawnienia energetyczne G1, G2 i G3 to rodzaje certyfikatów, które potwierdzają kwalifikacje i kompetencje osób zatrudnionych w branży energetycznej. Są one wymagane w wielu krajach dla osób, które pracują z instalacjami elektrycznymi i energetycznymi. Jeśli chcemy uzyskać uprawnienia energetyczne, musimy ukończyć odpowiednie szkolenie i zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Szkolenia te oferują wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznej i niezawodnej pracy w branży energetycznej.

Uprawnienia energetyczne G1 to jedne z najpopularniejszy kwalifikacji. Są one wymagane przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie i naprawy urządzeń, takich jak np. oświetlenie i gniazdka elektryczne. Co w przypadku pozostałych grup?

​ Co dają uprawnienia G2 i G3?

Uprawnienia energetyczne G2 potwierdzają kwalifikacje do wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych i serwisowych na urządzeniach elektrycznych o średnim napięciu. Osoby posiadające to uprawnienie są odpowiedzialne za instalację i utrzymanie urządzeń, takich jak np. silniki, przekaźniki i inne urządzenia elektryczne. Z kolei uprawnienia energetyczne G3 są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowych, konserwacyjnych i serwisowych na urządzeniach elektrycznych o wysokim napięciu. Osoby legitymujące się uprawnieniami tego typu są odpowiedzialne za instalację i utrzymanie urządzeń, takich jak np. transformatory i linie elektryczne. Pamiętajmy jednak, że uprawnienia G1, G2, G3 zachowują swoja ważność zaledwie przez 5 lat. Po tym czasie powinny być one odnowione. Przepisy te są podyktowane faktem, że technologia zmienia się niezwykle szybko i elektryk musi być nieustannie przystosowanych do nowych instalacji.

Jeśli zależy nam na zwiększeniu swojej konkurencyjności zawodowej, warto zdecydować się na kurs obejmujący uprawnienia energetyczne G1, G2 i G3. Takie szkolenie trwa minimum 5 godzin jednak czas trwania i zakres szkolenia jest każdorazowo dostosowany do potrzeb kursanta. Należy także pamiętać, że wniosek egzaminacyjny należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym terminem. Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Może to być świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub np. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Posiadanie uprawnień energetycznych jest niezwykle korzystne dla kariery zawodowej. Warto zatem co jakiś czas sprawdzać terminowość aktualnych kwalifikacji i stale poszerzać swoje zawodowe horyzonty.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *