(Zaktualizowano: 16 kwietnia, 2024)

Rusztowanie jako konstrukcja umożliwiająca wykonywanie prac na wysokościach powinno zostać zainstalowane nie tylko efektywnie, ale również bezpiecznie. Jak zatem uniknąć najczęstszych błędów w trakcie montażu rusztowań? Kto może wykonywać tego typu czynności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Montaż rusztowań – jak uniknąć podstawowych błędów?

Jak wspomniano we wstępie rusztowania powinny być instalowane nie tylko w sposób efektywny, ale również bezpieczny. Przedkłada się to bowiem na bezpieczeństwo osób, które będą wykonywały prace na wysokościach. W jaki sposób można zatem uniknąć podstawowych błędów w trakcie montażu rusztowań? Otóż, należy dopilnować przede wszystkim tego, by instalacją tego typu konstrukcji zajmowały się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Bardzo ważne jest oczywiście także to, by montaż rusztowań przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz instrukcją montażu opracowaną przez producenta danej konstrukcji. W przypadku rusztowań nietypowych podstawę stanowi natomiast indywidualny projekt danej konstrukcji, który musi zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące jej montażu. Poza tym istotne jest także to, by przed rozpoczęciem użytkowania rusztowanie zostało odebrane, co musi zostać potwierdzone adekwatnym wpisem w dzienniku budowy bądź protokole odbioru technicznego. Za przeprowadzenie odbioru odpowiada kierownik budowy bądź inna osoba uprawniona.

Kto może instalować rusztowania?

Bezpieczeństwo oraz efektywność instalacji rusztowań uzależniona jest nie tylko od przestrzegania przepisów BHP, ale również tego, czy proces ten wykonywany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Montażem oraz demontażem rusztowań zajmować mogą się bowiem jedynie te osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie (80 godzinne) i pozytywnie zaliczyły egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS). Posiadanie odpowiedniego certyfikatu jest niezbędne w przypadku montażu i demontażu każdego typu rusztowań, a osoby wykonujące tego typu czynności muszą być wyposażone także w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, czego przykładem mogą być kaski czy linki zabezpieczające.

Dlaczego warto wybrać rusztowania aluminiowe?

W kontekście bezpieczeństwa użytkowania oraz efektywności montażu rusztowań nie sposób nie wspomnieć o konstrukcjach aluminiowych. Dlaczego warto je wybrać? Przede wszystkim dlatego, że są one nie tylko wytrzymałe, ale również lekkie, a co za tym idzie wygodne i szybkie w montażu. Co więcej, tego typu konstrukcje spełniają także wszystkie wymagane normy, a przykładem mogą być rusztowania Krause, czyli modele oferowane przez renomowanego producenta. Ich wysoka jakość wynika nie tylko z wytrzymałości, a co za tym idzie dużej nośności, ale także odporności na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych czy uszkodzenia mechaniczne. 

Podsumowując należy stwierdzić, że bezpieczna i efektywna instalacja rusztowań uzależniona jest nie tylko od przestrzegania przepisów BHP, ale także posiadania odpowiednich umiejętności. Istotny jest także właściwy wybór konstrukcji, w związku z czym polecanym rozwiązaniem są rusztowania aluminiowe.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *